Likviditet

Likviditet

Navisupports likviditetsmodul
En virksomheds beregning af fremtidig likviditet foregår oftest via et regneark eller en rapport med faste definitioner på hvordan likviditeten skal beregnes.

Vi har gjort likviditetsberegningen nem, fleksibel og hurtig. Du kan få dannet et likviditets-forslag i en kladde og derefter foretage de justeringer du skønner der er relevant for et korrekt skøn over din likviditet.

Likviditetskladden dannes på baggrund af åbne debitorposter, kreditor-poster og poster fra et gentagelseskartotek.

I gentagelseskartoteket kan du indlægge poster som husleje, løn, a-skat og andre tilbagevendende udgifter.

Desuden kan du i kladden indlægge faste linier der huskes fra gang til gang.

NS LIKVIDITET
NS LIKVIDITET er et tillægsmodul til Navision.

Din virksomheds likviditet beregnes nemt og hurtig på baggrund af data fra dit økonomisystem og data i et gentagelseskartotek.

Sådan virker det.

I Navision vælger du Finans, Periodiske aktiviteter og punktet likviditet.Du får nu præsenteret dit likviditetskartotek.

Under punktet faste linier kan du indlægge linier med beregningsformel for f.eks. husleje, løn e.t.c.Når du har taget stilling til faste linier så er du klar til at simulere din likviditet.

Vælg knappen Beregn.Udfyld startdato og vælg din bankkontos finanskontonr, og tryk start. Så dannes der et likviditetsforslag i din kladde. Du kan frit flytte eller ændre beløb. F.eks. hvis du ved at en bestemt debitor altid indbetaler 14 dage efter forfald. I kladden kan du også oprette faste linier, der bliver liggende i kladden, hver gang du laver en beregning.

Tilbage er der nu at vælge knappen udskriv og du har en likviditetsrapport.

Likviditetsrapporten indeholder et skøn over din likviditet 6 uger frem. Den kan udvides til at omfatte 10 uger.

  Download datablad for Navisupport Likviditet


NS Likviditet  
Navision krav  
Navision Financials Efter ønske
Navision Attain Alle versioner
Navision 3.70, 4.0 og 5.0
Tilkøb til Licens  
Kartotekter 2 stk.
Rapporter 1 stk.
Formularer 3 stk.
Pris ekskl. moms  
Likviditet integrationsmodul Kr. 9.000,-
Årligt abonnement Kr. 1.440,-