Webtid

Webtid 
Webtid er en webbaseret løsning til håndtering af timeregistreringer på projekter. Via Webtid kan de ansatte i virksomheden nemt og bekvemt registrere deres timer, på et aktuelt projekt. Når en arbejdsperiode er omme, og det er tid til at bogføre periodens timer, kan bogholderen eller den økonomiansvarlige ved blot ét klik hente alle indtastede timeregistreringer ind i en kladde, klar til bogføring. 

Registrering når du vil, hvor du vil 
Da webtid er en webbaseret løsning, åbner det muligheden for at de ansatte kan registrere sine timer når de vil, og hvor de vil. Den ansatte i virksomheden kan altid logge på Webtid og registrere sine timer, skabe sig et overblik over allerede registrerede timer på et bestemt projekt, eller se hvor mange timer der er registreret i den pågældende periode. 

Platformsuafhængig 
Webtid er en platformsuafhængig løsning, - det betyder at Webtid kan køres på både PC og MAC uanset om der benyttes Explorer, Firefox eller Safari som den foretrukne webbrowser. De ansatte har endda muligheden for at registrere deres timer, ikke blot via computeren, men ligeledes ved hjælp af deres mobiltelefon eller via deres håndholdte PDA enhed. 

 
Webtid


Hvorfor Webtid
  • Brugervenlig grænseflade som langt de fleste med meget kort introduktion kan benytte.
  • De ansatte får en nem og brugervenlig indgang til timeregistrering på aktive projekter.
  • Mulighed for brugertilpasning af den webbaserede grænseflade.
  • Sparer ekstra licenser til din Navison. Kun bogholderen eller den økonomi-ansvarlige behøver licens.
  • Letter arbejdsbyrden hos firmaets bogholder.
  • Ingen papirlapper og post-its med timeafregning i virksomheden.
 
  Download datablad for Webtid C5
 
  Gå til Webtid.dk

 

 

Webtid  
Navision krav  
Navision Financials Efter ønske
Navision Attain Efter ønske
Navision Alle versioner
Dynamics NAV Alle versioner
   
Kodeenhed 1 stk.
Licens til: Ressourcer, sager,
aktiviteter og arbejdstyper
Pris excl. moms og implementering  
Webtid grundmodul Kr. 12.000,-
abonnement 99 kr pr bruger pr måned Kr. 99.-
Antal brugere Ubegrænset